Výběr projektů pro rok 2024

Tento rok se Vám podařilo shromáždit celkem 12 dobročinných projektů. Každý z nich má potenciál pomoci. Každý z nich se věnuje něčemu jinému a každý z Vás si snad najde svého favorita. Prosím, pomozte nám rozhodnout, které 3 projekty tento rok podpoříme. Poskytnuté nominační texty byly zkráceny, ale poselství zůstalo. Pokud by někdo chtěl poskytnout pomoc jiným způsobem než prostřednictvím akce „RozpumpujmeIFE“, rádi ho propojíme přímo s danou organizací.

Tréninkový byt pro mladé lidi s mentálním postižením – Brno / Organizace Rytmus

Organizace Rytmus už 30 let podporuje lidi se zdravotním postižením (především mentálním) při začleňování se do běžného života v oblasti školy, práce, při volnočasových aktivitách a v bydlení. Pomáhá lidem žít samostatný život.

Ve spolupráci s městem jsme získali prostorný byt v centru Brna. Rádi bychom byt vybavili potřebným nábytkem, jako jsou šatní skříně, koberce, kvalitní kuchyňské vybavení, nové záclony a závěsy nebo spolehlivá pračka a vysavač.Našim cílem je zajistit našim klientům funkční věci pro nácvik péče o domácnost, která se v tu chvíli stává jejich útočištěm a domovem. Kromě běžného vybavení bytu chceme pořídit pomůcky, které lidem se zdravotním postižením samostatné fungování usnadní, jako jsou např. nástěnky, plánovače, pomůcky pro zvládání stresu, zlepšení soustředění a orientace. Součástí samostatného života je komunikace s okolím, vyhledávání informací, hledání práce, správa vlastních financí a jiné. Našim klientům v tomto pomůže, pokud budou mít přístup k moderním notebookům, jejichž prostřednictvím budou moci tyto dovednosti získávat a zdokonalovat.

web organizace


Provoz ADRA pointu – Brno

Organizace ADRA zprostředkovává dobrovolníky, kteří na 1-2 hodiny týdně navštěvují seniory a lidi s postižením ve 25 zařízeních nebo domácnostech v Brně a okolí. Dobrovolníci si na návštěvě s klienty povídají, zpívají, hrají deskové hry, chodí na procházky apod.

Vybrané peníze bychom rádi použili na udržení tzv. ADRA-pointu, což je komplex charitativního obchodu a společenské místnosti s kancelářským koutkem na adrese Lidická 11, Brno, který si od roku 2022 pronajímáme od města Brna za komerční nájem. Spojení charitativního obchodu se společenskou místností funguje jako zázemí pro realizaci dobrovolnických programů a spolkových i osvětových aktivit tj. pravidelných úterních přednášek pro veřejnost, středečních hodin pro, čtvrtečního seniorského klubu a případných pátečních akcí.

web organizace


Provoz psího hospice “Dejte nám šanci” v Bukovince

Náš Hospic poskytuje přechodný či trvalý domov psům starým, týraným, nemocným či handicapovaným, psům opuštěným, vyhozeným z množíren. Snažíme se jim dvaceti čtyřhodinovou péčí uzdravit rány na těle i na duši způsobené lidmi. Snažíme se napravit to, co jiní pokazili. Učíme psy znovu věřit lidem.

Vybrané by putovaly na veterinární výdaje pro umístěné pejsky. Tyto výdaje velmi často překročí částku 100 000,- Kč měsíčně. Případně se z věnovaných peněz uhradí krmivo, pamlsky a jiné potřebné věci.

web organizace


Letní tábor / volnočasové aktivity pro děti v dětském domově Jemnice

Účelem našeho zařízení je poskytovat dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo předběžným opatřením náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Hlavní úkoly výchovně vzdělávací práce je vytvářet optimální podmínky pro všestranný, harmonický rozvoj svěřených dětí, s cílem je co nejlépe připravit na samostatný život po opuštění dětského domova.

Finanční částku bychom využili na zaplacení letních dětských táborů a volnočasových aktivit (zájmových kroužků), které by děti během školního roku navštěvovaly. Všem nelze splnit jejich přání, aby o letních prázdninách odjely na letní dětské tábory. Na tábory každoročně odjede cca pouze ¼ dětí z našich 56 dětí, které samozřejmě spravedlivě střídáme. Také si dítě každoročně může vybrat pouze jeden zájmový kroužek, i když by rádo chodilo třeba do dvou i více. Setkávání se s dětmi z rodin je pro naše děti v rámci integrace do společnosti velmi důležitou složkou v jejich životě.

web organizace


Jedna se počítá – Sebík / Brno

Jsme dobročinná́ organizace Dnes pomáhám, z.s. a děláme pomoc atraktivní́. Od srpna 2018 pomáháme v Brně zvířatům, seniorům i dětem a z jakékoliv události vykouzlíme dobrý skutek. Prostřednictvím našich projektů dokazujeme lidem, že pomoc může být běžnou součástí života každého zdravého člověka. Prostředky bychom rádi věnovali našemu novému dítěti, sedmiletému Sebíkovi.

Sebík pochází z Brna. Sebík se narodil se vzácnou genetickou vadou – Di George syndromem, který přináší řadu dalších komplikací, včetně oboustranné hluchoty, těžké skoliózy, střední mentální retardace, PAS, ADHD, rozštěpových vad, imunodefektu a dalších obtíží. Přestože prognózy nebyly příznivé a Sebík podle nich neměl šanci přežít, ukázal se jako velký bojovník, stejně jako jeho matka Andrea. Ta je samoživitelkou se třemi dětmi a snaží se veškerými silami zajistit péči a podporu pro svého syna i pro další členy rodiny, přičemž nemá ani auto. Sebík potřebuje speciální rehabilitace, které nejsou hrazeny pojišťovnou, a tak je rodina závislá na podpoře milosrdných lidí.

web organizace


Interaktivní stůl senTable pro seniory a zdravotně postižené – Hodonín

Oblastní charita Hodonín nabízí podporu a pomoc seniorům a zdravotně postiženým osobám, které v důsledku stáří nebo zdravotního postižení nejsou schopni plnohodnotně po celý den žít ve svém přirozeném domácím prostředí a jsou odkázáni na pomoc jiné osoby nebo instituce, tak, aby byli schopni co nejdéle žít doma, tedy tam, kde jsou zvyklí a kde se cítí nejlépe.

Cílem projektu je zlepšit kvalitu života seniorů pomocí nákupu speciálního interaktivního stolu senTable. Tento stůl kombinuje dotykovou technologii s různými aplikacemi a umožní seniorkám a seniorům aktivně se zapojovat do různých činností. Zároveň jim poskytuje zábavu a možnost komunikace. Je intuitivní a přístupný i pro osoby s omezenou pohyblivostí. Tento projekt má potenciál výrazně zkvalitnit život seniorů a přinést jim radost a aktivitu. S pomocí senTable mohou být seniorky a senioři stále součástí moderního světa

web organizace


FUCK CANCER – celorepublikový

Organizace šíří osvětu o prevenci a problematice onkologických onemocnění a pořádání informativních přednášek a kurzů. Propojování, propagace a finanční podpora neziskových organizací a projektů se zaměřením na onkologické onemocnění. Komunikace se státními a veřejnoprávními institucemi za účelem hájení zájmů onkologických pacientů. Přímá i finanční podpora onkologických pacientů, zejména podpora při vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Peníze poputují na fungování a vylepšování portálu Xko: Jeho první částí, je interaktivní mapa obsahující důležité kontakty, které pacienti potřebují během i po ukončení léčby. Poskytuje pacientům a jejich rodinám důležité kontakty a informace o organizacích, které usnadní léčbu a úspěšný návrat do běžného života. V budoucnu bude portál rozšířen o blogovou část nabízející důležité informace a rady o léčbě onemocnění, příběhy ostatních pacientů, které umožní získat pocit, že cesta k uzdravení existuje, a také novinky a aktuální informace o možnostech léčby.

web organizace


Rybáři dětem – celorepublikový

Naším společným zájmem je pomoci dětem, které nemají prostředky pro pořízení rybářského náčiní. Snažíme se propojit přímo dárce s dětmi anebo sami projíždíme naši republiku po vlastní ose a snažíme se tyto děti podpořit. Našim hlavním motem je Daruj úsměv.

Veškeré finance budou využity pro chod našeho spolku a podporu dětských rybářských závodů. Při předávání věcí jsme celorepublikově už projeli několik tisíc km a to během jednoho roku. Většinu těchto nákladů jsme nuceni financovat našimi prostředky.

web organizace


Dům pro Julii – zdravotní sestry / Brno

Jsme nezisková organizace pomáhající rodinám o jejichž nemocné děti musí být postaráno 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Již nyní funguje náš mobilní tým pečovatelek a zdravotních sester a zároveň se nám staví Dům pro Julii, který po otevření bude sloužit především jako odlehčovací služba rodinám s nevyléčitelně nemocnými dětmi a mladými dospělými od 1 do 26 let. V našem hospici budeme schopni poskytovat rodinám s dětmi unikátní péči šitou přímo jim na míru.

Díky vaší podpoře budou naše pečovatelky a zdravotní sestry schopny pomoci více rodinám a umožní tak rodičům si odpočinout od náročné péče a předcházet tak vyčerpání a vyhoření. Zároveň poskytnou plnohodnotnou péči dětem. V případě pobytové služby budou schopny nadstandardně o takto nemocné dítě pečovat.

web organizace


Veterinární výlohy - Opuštěné kočičí tlapky – Jižní Morava

Jsme soukromý útulek, který se stará o nemocné a bezprizorní kočičky. Zajišťujeme kastrace jednotlivých koček, ale i celých kolonií, kdy nás o pomoc požádají lidé nebo obce. Máme v péči přes 100 koček, kteří u nás dostanou veterinární ošetření a zázemí, než jim najdem vhodný domov.

Finanční pomoc by nám pomohla s úhradou veterinárních výloh. Pomohla by nám postarat se o více koček a také pro nákup potřebných věcí do útulků – čistících prostředků, steliva a krmiva. Na veterinách hradíme různá vyšetření, operace, kastrace, vakcíny a další vše potřebné, aby byla kočička zdravá a mohla jít domů.

web organizace


V růžovém sadu

Jsme malá dílna s velkým srdcem. Většina z nás má mentální handicap, nebo autismus, ale na každém se něco najde, nikdo není dokonalý. Nevyprodukujeme tisíce kusů za rok, ale co vyrobíme, vyrobíme s láskou a kvalitně. Všichni pracovníci s postižením (uživatelé sociální služby) jsou lidé se 3. stupněm invalidity. Provoz dílny je závislý na dotacích. Zisk z prodeje výrobků je zlomkem našeho rozpočtu. Stupeň handicapu pracovníků neumožňuje výraznou změnu v poměru získání finančních zdrojů z vlastní produkce oproti podpoře z dotací a z darů našich podporovatelů.

V lednu jsme otevřeli novou dílnu hmatového modelování. Protože jsme na tento projekt vyčerpali veškeré rezervy, žádáme Vás o podporu při dovybavení právě této dílny. Jedná se například o: Vystavárium s policemi na prezentaci hotových výrobků, šamotovou hlínu jakožto základní pracovní materiál, botník, zrcadlo nad umyvadlo, zahradní nábytek apod.

web organizace


Patronát štěněte – výcvik vodících psů – celorepublikový

VODICÍ PES, z.s. zajišťuje následnou péči nevidomým a těžce zrakově postiženým lidem, kteří získali vodicího psa. Pomoc spočívá v organizaci lekcí procvičování práce s vodicím psem, pobytů se stejným zaměřením i asistenci v těžkých životních situacích.

Peníze z projektu budou použity na náklady spojené s výchovou 2 štěňat v pečovatelských rodinách, kde se učí životu s člověkem, v domácnosti, v kanceláři či na přednášce (chodí se svým člověkem do práce/školy), v obchodě i divadle. Pravidelně se účastní setkání pečovatelů s odbornými asistenty výcviku, kteří dohlížejí na to, aby bylo štěně vedeno laskavou, ale důslednou formou a bylo tak v patřičný čas připraveno k nástupu do výcviku.

web organizace

Projekty podpořené v předchozích letech

2023

2022

2021

2020