Výherkyně červnové výzvy "LE IFE 24 hodin"

Černová výzva se jeví jako náročnější, než se zdá! Zúčastnili se jí pouze Jitka Kučerová (vítězka) a Terezie Matýšková (jediná možná vylosovaná). Obě tedy získávají odměnu. 

Na konec července chystáme mnohem jednodušší výzvu, která vás doufám více namotivuje k účasti. 


Publikováno: 2021-07-15 13:08:08

Projekty podpořené v předchozích letech

2023

2022

2021

2020